2. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

RAAMATUD JA RAAMATUKOGU. Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 7
Raamatukogu ehk ...
2 / 7
Mida tehakse raamatukogus raamatutega?
3 / 7
Eesti vanim järjepidev raamatukogu on ...
4 / 7
Millised neist on raamatukogus hoitavad infokandjad?
5 / 7
Margusel on kodus oma raamatukogu, kuhu ta on pikka aega mitmesuguseid raamatuid kogunud. Millist liiki raamatukogu on Margusel?
6 / 7
Milline neist pole raamat?
7 / 7
Millised neist on teatmeteosed?
Uuesti Edasi