2. klassLoodus- ja inimeseõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

VEE RINGLEMINE. Kas väide on õige või vale?

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 9
Looduses on vesi pidevas ringlemises.
2 / 9
Vedelas olekus vesi on veeaur.
3 / 9
Tahkes olekus vesi on jää.
4 / 9
Aurustumine on vee muutumine auruks.
5 / 9
Väljahingatavas õhus pole veeauru.
6 / 9
Vee ringlemine mere kohal on suur veeringe.
7 / 9
Väikese veeringe puhul liigub vesi meredest-ookeanidest auruna üles ning sajab jälle vihmana alla tagasi.
8 / 9
Suur veeringe on vee ringlemine maailmamere ning maismaa ja siseveekogude vahel.

9 / 9
Pildil olev vesi on aurustunud olekus
Uuesti Edasi