4. klassLoodusõpetusTeadmiste test
MALUMANG.EE
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

VULKAANID Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 16
Vulkaan on tuld purskav mägi.
2 / 16
Maa sisemuses asuv ülessulanud kivimitest koosnev vedel mass on ...
3 / 16
Kui magma tungib ... maapinnale, hakkab vulkaan purskama.
4 / 16
Magmat suruvad maapinnale ...
5 / 16
Magma kogunemiskohta maakoore all nimetatakse ...
6 / 16
Kohta, kus magma väljub maapinnale, nimetatakse ...
7 / 16
Vulkaani nõlvadelt alla voolavat sulakivimit nimetatakse ...
8 / 16
Vulkaan muutub iga purskega ...
9 / 16
Enamik vulkaane paikneb laamade ...
10 / 16
Tegevuse lõpetanud vulkaan on ... vulkaan.
11 / 16
Millised neist on vulkaanid?
12 / 16
Vulkaanide piirkonnas esineb palju kuumaveeallikaid, sest seal on Maa sees olevad kivimid kuumad ning soojendavad vett.
13 / 16
Purskav kuumaveeallikas on ...
14 / 16
Mis vulkaan on pildil?
15 / 16
Mis vulkaan on pildil?
16 / 16
Mis vulkaan on pildil?
Uuesti Edasi