Uurimismeetodid

11. klass > Bioloogia > 1. Elu organiseerituse tasemed

Inimest eristab teistest loomariikidest fakt, et tal on arenenud artikuleeritud kõne, mõistus ning mõtlemisvõime ja ta on loomult uudishimulik. Inimene ei piirdu üksnes äraelamise ja liigi säilitamisega, vaid teda huvitab miks maailm tema ümber just sedasi on korraldunud.

 

VIDEO:

Uurimismeetodid

youtube_video