Vari

10. klass > Füüsika > 2. Mehaanika

Homogeenses keskkonnas levib laine sirgjooneliselt – seega tekib tema teele jääva tõkke taha piir­kond, kus lainetust ei ole. Seda piirkonda nimetatakse varjuks.

Muuli taha tekib vari – piirkond, kus lainetus puudub

Muuli taha tekib vari – piirkond, kus lainetus puudub