Maailm. Loodus

Maailm – kõik see, mis ümbritseb konkreetset inimest (meid) samamoodi nagu kõiki teisi inimesi.

Maailmapilt – teadmiste süsteem, millega inimene tunnetab teda ümbritsevat maailma ja suhtestab end sellega.

Loodus – inimest ümbritsev ning temast sõltumatult eksisteeriv keskkond, mis koosneb ainest ja väljast.

Tehiskeskkond – inimest ümbritsev ning tema poolt loodud keskkond.

Kultuur – tehiskeskkonna vaimne (mentaalne) komponent. (kunst, muusika, kirjandusteosed jne)

Loodusnähtus – on looduses aset leidev konkreetne sündmus, omadus või protsess, mis väljendab reaalsuse väliskülgi ja/või esitavad mingit olemuse avaldamise ja väljendamise kuju.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud