Magnetvälja jõujooned. Pöörisväli

Magnetvälja, nagu elektriväljagi võib kujutada graafiliselt jõujoonte abil. Magnetvälja jõujoonteks nimetatakse mõttelisi jooni, mille puutuja suund igas punktis ühtib magnetinduktsiooni vektori

fuusika86

suunaga.

Magnetvälja jõujoonte omadused:

  • Magnetvälja jõujooned ei lõiku üksteisega
  • Mida tihedamad on jõujooned, seda tugevam on magnetvälja mõju selles piirkonnas
  • Magnetvälja jõujooned on kinnised kõverad ning on suunatud põhjapooluselt lõunapoolusele

Selliseid välju, mille jõujooned on kinnised kõverjooned, nimetatakse pöörisväljadeks.  Seega on ka magnetväli pöörisväli.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud