Majanduse areng Eestis ja Euroopas

Riikide ja piirkondade majanduse mahtu mõõdetakse sisemajanduse kogutoodanguga ehk SKT-ga. Tavaliselt arvutatakse see aasta jooksul kogunenud teenuste ja kaupade väärtusena ühe elaniku kohta.

Regionaalne majandusareng Eestis on igas piirkonnas erinev, on kiratsevaid ja kiiresti arenevaid valdu. Linnades on ülekaalus teenindus ja tööstus, maal põllumajandus ja metsandus. Tallinnas on kõige kõrgemad palgad, siia koondunud palju ettevõtteid. Harjumaa, Tartumaa ja Ida-virumaa annavad SKT jaoks 78%.

Euroopa majanduse areng. Tööstuslik pööre lõppes Euroopas 19.sajandil, sel ajal oli Euroopa maailmamajanduse keskuseks. Tehti palju leiutisi tööstuse ja veonduse tarbeks ning toodetud kaupu veeti üle maailma laiali.

Maailma esimene raudtee Suurbritannias

Maailma esimene raudtee Suurbritannias

Toorainet saadi koloniaalmaadest,  mida oli palju Suurbritannial, Prantsusmaal, Venemaal, Saksamaal, Hollandil, Belgial, Portugalil ja Itaalial.

Columbuse avastusretk

Columbuse avastusretk

Need riigid on ka tänapäeval suurima majandusega riigid.

SKT ehk GDP ingl.k. Euroopas 2010. 

Praeguseks on majanduse arengus uued suunad, tõusnud on USA ja Hiina tähtsus.

Euroopa riikide SKT ja rahvaarv 2010:

GDP_and_Population_of_European_Countries_2010

See artikkel on retsenseerimata.