MUUSIKAINSTRUMENDID

Muusikainstrument ehk muusikariist ehk pill on muusikalise heli tekitamise vahend.

Esimeseks “muusikariistaks” oli hääl ja rituaalset leelotamist saatis käte plaksutamine või jalgade trampimine. See omakorda võis viia mõne käepärase eseme – puunoti või kivi – tagumiseni, millega sai tekitada valjemat heli. Algelisi muusikariistu, mida valmistati looduslikest kõlavatest materjalidest nimetatakse idiofonideks. Varaseimate muusikariistade hulka kuuluvad ka aerofonid: õõnsad torud (pilliroog või toruluud) ja merikarbid, mida kasutati signaliseerimiseks. Esimesed kordofonidtekkisid siis, kui kaardus kepi külge kinnitati soolikas, mille vibreerimine pani õhu võnkuma ning sellest tekkis heli.

Sõltuvalt heli tekitajast (heliallikast) jaotatakse muusikainstrumendid keelpillideks (kordofonid), puhkpillideks (aerofonid) ja löökpillideks (membranofonid ja idiofonid). Klahvpillideks nimetatakse instrumente, kus helide tekitamist juhitakse klaviatuurilt. 19. sajandi teisel poolel võeti kasutusele muusikainstrumendid, mille helisid tekitatakse elektrooniliselt.

 SLAID:

Slaidi allikas:  http://muusik.weebly.com/

Muusikainstrumentide loend

Muusikainstrumentide süstemaatiline loend

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud