MUUTLIKKUS

Muutlikkuseks nimetatakse organismi võimet muutuda ning üksteisest erineda. Elu jooksul võivad eluris olevad geenid omavahel kombineeruda või mingisuguste väliste tingimuste tõttu (mutatsioone võivad tekitada kiiritus, narkootilised ja toksilised ained, mõned ravimid, pikaaegne tugevas magnetväljas viibimine jne) muutuda. Kui muutused toimuvad geenides, kanduvad need edasi ka järglastele ning neid nimetatakse mutatsioonideks.

 

Elu jooksul toimunud muutusi, mis genoomis ei avaldu, järglastele edasi ei pärandata.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.