Muutused maailmamajanduses

20.sajandi lõpus muutus poliitiline kaart varasema ajaga võrreldes põhjalikult. 21.sajandil lagunes nn raudne eesriie, lõhuti Berliini müür ja idapoolsed riigid said plaanimajanduse asemel hakata turumajanduse suunas liikuma. Majandus on tsüklilise arenguga, seda näitas 2008.a. ülemaailmne majanduskriis. Sõjad ja revolutsioonilised riigipöörded pole lõppenud, maailm ei ole stabiilne. Maailma poliitiline kaart 1900 – 2000 (jutuga).

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.