Nimisõnade mitmus

Nimisõnade mitmus moodustatakse erinevate sõnalõppude abil olenevalt nimisõna soost.

Meessoost ja naissoost nimisõnad:

Mees- ja naissoost nimisõnade mitmuse moodustamiseks on 3 võimalust:

VeneKeel3

 

Kesksoost nimisõnad:

Kesksoost nimisõnadele lisatakse mitmuse moodustamiseks –а või –я.

VeneKeel4

 

Erandid:

Mõnedel meessoost nimisõnadel on mitmuse lõpuks –а (muutub rõhuliseks), näiteks:

VeneKeel5

 

Mõningaid nimisõnu kasutatakse ainult ainsuses, näiteks:

VeneKeel6

 

Mõningaid nimisõnu kasutatakse ainult mitmuses, näiteks:

VeneKeel7

 

Mõnedel nimisõnadel langevad ainsuse ja mitmuse vormid kokku, näiteks:

VeneKeel8

 

Mõnedel nimisõnadel moodustatakse mitmus ebareeglipäraselt, näiteks:

VeneKeel9

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud