Optika – õpetus valguse tekkimisest, levimisest ja kadumisest

Valgus on elektromagnetlaine, mille lainepikkus jääb vahemikku 380 … 760nm.

On kindlaks tehtud, et erineva sagedusega/lainepikkusega valguslained tekitavad silmas erineva värviaistingu. Erinevate inimeste silmades tekitab sama lainepikkusega valgus erinevaid aistingud – seega on värvide tajumine subjektiivne.

Kokkuleppeliselt loetakse kõige madalama sagedusega ca 395THz (vaakumis kõige pikema lainepikkusega kuni 760 nm) laineid punasteks ning suurima sagedusega ca 790THz (lühima lainepikkusega laineid alates 380 nm) violetseteks, kõik ülejäänud värvid jäävad nende vahele.

fuusika89

Värvuste järjekorda skaalal (alates pikemalinelisemast) aitab meeles pidada järgmine „lause“: Peetri onu käib reedeti harilikult saunas vihtlemas (NB! Võrdle sõnade esitähti värvusskaala esimeste tähtede järjekorraga!)

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud