Positiivsed ja negatiivsed laengud

Kuna elektrilaengut omavad kehad võivad omavahel nii tõukuda kui ka tõmbuda, siis järeldub sellest, et looduses eksisteerib kahte liiki elektrilaenguid. Laenguid liigitatakse „positiivseteks“ ja „negatiivseteks“ laenguteks.

NB! Positiivsus ja negatiivsus ei võimalda laenguid omavahel võrrelda – laengud ei paigutu arv­tel­jele. „+“ ja „-“ laengu ees markeerivad vaid seda, et tegu on eriliigiliste laengutega. Sama suuruse (arv­väär­tu­sega) laenguga  laetud kehade võime astuda teiste laetud kehadega elektrilisse vastastikmõjusse on ühesugune, kuid sama liigilised elektrilaengud tõukuvad omavahel, samal ajal kui eri liiki laengud tõmbuvad.

NB! Tegu on kolme erineva joonisega, mis on omavahel joontega eristatud ning II ja III joonise elektrilaengud ei mõjuta I joonise omi ning vastupidi!

NB! Tegu on kolme erineva joonisega, mis on omavahel joontega eristatud ning II ja III joonise elektrilaengud ei mõjuta I joonise omi ning vastupidi!

 

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud