Rahvastiku paiknemine ja tihedus

Rahvastik paikneb maakeral väga ebaühtlaselt, asustamata on u 15% maismaast, samas pool rahvastikust elab vaid 5% maismaast. Keskmine rahvastikutihedus oli 2011.a. 47 in/km2 .

Rahvastiku tihedus

Rahvastiku tihedus

90% rahvastikust elab põhjapoolkeral, kus 39% poolkera pindalast on maismaa. Lõunapoolkeral on 19% poolkera pindalast maismaa:

northernhemisphere

Rahvastiku tihedust mõjutavad elamistingimused: viljakas pinnas, joogivesi, ühendusteed, soe kliima. Seda mõjutavad tegurid on veel ajaloolised, majanduslikud, poliitilised ja sotsiaalsed.

Looduslikud tingimused:

1_rahvastiku_tihedust_mojutavad_looduslikud_tegurid

Inimtegurid:

2_rahvastiku_tihedust_mojutavad_inimtegurid

Looduslike tingimuste poolest on kõige soodsamad alad lähistroopika ja parasvööde:

Dutch landscape

ebasoodsaimad aga polaaralad:

Greenland - ice cap

kõrbed:

Heat - dought - unfertile soil

sood ja kõrgmäestiku alad:

High mountains

Üle 80% maakera rahvastikust elab madalikel või tasandikel, nt Suur Hiina tasandik: ChinaGeography.png, mis moodustab 4% territooriumist, kus elab enamus rahvast. Põllumajanduseks sobivad suurte jõgede orud, nt Niilus, Indus, Ganges:

Gangese jõe teekond

Gangese jõe teekond

riisikasvatuse aladel elab 200 in/km2 ja kohati isegi 1500-2000 inimest km2.

Riisikasvatuse alad

Riisikasvatuse alad

Selline asustustihedus on võrreldav Eesti linnade elanike arvuga pindalaühiku kohta. Üle poole maakera rahvastikust elab kuni 200 km kaugusel merest (toidu ja transpordi jaoks oluline). Suurima rahvaarvuga riigid on Hiina 1355 miljonit ja India 1241 miljonit inimest, USA 313 miljonit, Manhattan on üks tihedamini asustatud piirkondi USA-s:

Lower Manhattan, New York. Dominating the skyline is One World Trade Centre, better known as Freedom

Arvatavalt suurima juurdekasvuga riigid on aastaks 2050 India ja Nigeeria. Rahvastik paikneb ümber maalt linna, ääremaadelt keskustesse, see on migratsioon.

Vaata ka: Riigid rahvaarvu järgi

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.