SELGROOGSETE KOHASTUMUSED

Kohtumiseks (Kohastumine ehk evolutsiooniline adapteerumine on geneetiliste muutustega seotud organismirühmade pöördumatu otstarbekohane ümberkorraldumine ja sobitumine uute elamistingimustega) nimetatakse elurite otstarbekat ümberkorraldumist nende liigi arengu jooksul.

 

Näiteks pingviinidel on paks nahaalune rasvakiht ning tihe udusulestik, oma tugevaid tiibu kasutavad nad ujumiseks. Pingviinide tiivad on küll tugevad, ent lühikeste sulgedega. Linnud on massiivsed ja jässakad ega saa lennata, on aga suurepärased sukeldujad.

 

Igas loomarühmas võib leida selliseid liike, kes üldisele kirjeldusele täielikult ei vasta. Enamasti on sellised elurid oma liigi hilisema kohastumise (pikaajalise evolutsiooni jooksul) käigus selliseks kujunenud.

Kalade kohastumised

b7_101 (800x315)

Kahepaiksete kohastumised

b7_102 (800x308)

Roomajate kohastumised

b7_103 (800x198)

Lindude kohastumised

b7_104 (800x335)

Imetajate kohastumised

b7_105 (800x233)

 

Täiendavaks lugemiseks:

Lisainfo

See artikkel on retsenseerimata.