Soojuspaisumine

Mida kõrgem on keha temperatuur, seda kiiremini tema koostisosakesed (keskmiselt) liiguvad ning seda suuremat ruumi nad liikumiseks vajavad. Nii kehtibki reegel, et soojenedes keha mõõtmed suurenevad – keha paisub ning jahtudes keha mõõtmed vähenevad – keha tõmbub kokku.

Nähtust, kus keha mõõtmed sõltuvad (on võrdelised) tema temperatuuriga nimetatakse soojuspaisumiseks.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud