Soojusülekanne

Olukorda, kus kaks keha omavahel soojusenergiat vahetavad nimetatakse soojusülekandeks.

Soojusülekandel antakse energiat alati kõrgema temperatuuriga kehalt madalama temperatuuriga kehale. Soojusülekanne kestab kuni sellest osa võtvate kehade temperatuurid on võrdsustunud.

Soojusülekandeid on kolme liiki:

  •  Otsene soojusvahetus ehk soojusjuhtivus
  • Konvektsioon
  • Soojuskiirgus

87

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud