6. klassMatemaatika

Matemaatika tööraamat 6. klassile. I osa

Hea sõber!

Oled jõudnud kuuendasse klassi, kus vaatleme lähemalt nii juba tuttavaid teemasid kui ka uusi
ja põnevaid matemaatika valdkondi. Aasta esimeses kolmandikus keskendud murdarvudele ja uurid ka protsentide maailma. Õpid üha paremini mõistma matemaatilisi tekste ja andmeid sisuliselt lugema.

Matemaatikat tuleb õppida hoolikalt ja järjepidevalt. Siis saad iga uue teema juures kasutada varasemaid teadmisi ja oskusi. Kui teemad on selged, on kindlam ka uutele õppetükkidele vastu minna. Lisaks konkreetsetele teadmistele annab matemaatika ka laiema arusaama maailmast ja selle toimimisest. Nii võid varsti märgata, et matemaatikateadmiste kasvades mõistad üha paremini ka teisi aineid ja valdkondi.

Loodan, et leiad nende raamatukaante vahelt nii kasulikke matemaatikateadmisi kui ka uut ja
põnevat ümbritseva maailma kohta. Jõudu tööle!

Lisaks nummerdatud ülesannetele kohtad selles tööraamatus veel erinevaid tähistusi.

Sinisel taustal on reeglid ja olulised selgitused.

Avatava akordioni sees on näited:

Siin on näide.

Vihikusse lahendatavad ülesanded asuvad peatüki lõpus eraldi pealkirja all.
Iga peatüki lõpus on ka kodune ülesanne.

ISESEISEV MÕTLEMINE VÕI PAARILISEGA ARUTAMINENeed ülesanded on iseseisvaks mõtlemiseks või paarilisega arutlemiseks.

* Tärniga tähistatud ülesanded ja teemad ei ole kohustuslikud.