6. klassMatemaatika

Matemaatika tööraamat 6. klassile. I osa

1. Kas mäletad? Arvutamine

Eelmisel aastal õppisid matemaatikas mitmeid uusi teemasid. Pärast pikka suvevaheaega on hea üle kontrollida, kas mäletad kõike. Vajadusel saad olulise meelde tuletada.

Lahenda vihikusse

1. Arvuta

a) 56 982 + 134 133
b) 3,12 · 2,33
c) 32 830 : 14
d) 23,4 – 7,54

e) 0,7161 : 0,33
f) 80 491 – 38 719
g) 604 · 152
h) 5,802 + 0,38

2. Arvuta.
(2,4 · 1,7 + 1,02) · 0,8 – 1,75 : 0,7

3. Birgit mängib arvutimängu, kus igale järgmisele tasemele saamiseks tuleb koguda x punkti. Mitu punkti on Birgitil kokku, kui ta on jõudnud viiendale tasemele ja sellel tasemel on ta kogunud 25 punkti? Koosta tähtavaldis ja arvuta selle väärtus, kui x = 45.

Kõrvaklappidega tüdruk mängib puldiga arvutimängu

Kodused ülesanded