6. klassMatemaatika

Matemaatika tööraamat 6. klassile. I osa

9. Murru põhiomadus

Nagu näed, saab sama suurt osa esitada mitme erineva hariliku murru abil. Selleks, et aru saada, millised murrud on võrdsed, võime kasutada hariliku murru põhiomadust.

TÄHTIS!

Hariliku murru lugejat ja nimetajat võib korrutada või jagada ühe ja samast nullist erineva arvuga, murru väärtus sellest ei muutu.

• Kontrolli, kas peatüki alguses olevate kujundite puhul murru põhiomadus kehtib.

TÄHTIS!

Murru väärtus ei muutu, kui korrutada või jagada murru lugejat ja nimetajat ühe ja sama nullist erineva arvuga.

Põhjenda 3a ülesande vastuseid.

Näide. Sest lugeja on korrutatud kahega, aga nimetaja kolmega.

a)

b)

c)

d)

Logi sisse

Vastus salvestatud!

ISESEISEV MÕTLEMINE VÕI PAARILISEGA ARUTAMINE Selgita pinginaabrile oma sõnadega, miks murru põhiomadus kehtib ehk miks murru väärtus ei muutu, kui lugejat ja nimetajat korrutada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

Lahenda vihikusse

  1. Sõnasta murru põhiomadus.
  2. Kirjuta viis erinevat harilikku murdu, mille väärtus on \(\frac{3}{7}\) ja viis erinevat harilikku murdu, mille väärtus on \(\frac{10}{15}\).
  3. Vaata joonist ja leia vähemalt kolm erinevat harilikku murdu, mis kujutavad antud terviku
    värvitud osa.
Värvitud on kolm veergu ja värvimata on üks veerg. Õhes veerus on neli ruutu.

Kodused ülesanded

Kirjuta viis erinevat murdu, mille väärtus on
a) \(\frac{5}{14}\)
b) \(\frac{25}{11}\)
c) \(\frac{20}{5}\)

NB! Vastuse kirjutamisel kirjuta murd kaldkriipsu abil (näide: 3/4)

Logi sisse

Vastus salvestatud!