6. klassMatemaatika

Matemaatika tööraamat 6. klassile. I osa

2. Kas mäletad? Kümnendmurd

Kümnendmurdudega arvutamise tuletasid juba esimeses peatükis meelde. Kuid kas mäletad, mis on kümnendmurd?

TÄHTIS!

Kümnendmurd koosneb kahest osast: täisosast ja murdosast, mida eraldab koma.

15,609 - 1 kümnelised, 5 ühelised, 6 kümnendik, 0 sajandikud, 9 tuhandikud
  1. Joonesta tööraamatusse või vihikusse arvkiir, vali sobiva pikkusega ühiklõik ning kanna sellele punktid R(2,5); A(1,25); S(4); E(3,75) ja V(0,5).
  1. Mõõda jooniselt vajalikud suurused ja arvuta murdjoone pikkus.
    Lahenda ülesanne tööraamatus või prindi välja.

Lahenda vihikusse

4. Germo käis vanaisaga mustikal. Pärast pikka päeva metsas tahtis Germo teada, kui palju marju nad olid korjanud. Ta kaalus korvid ära ja sai teada, et tema korv koos marjadega kaalus 6,4 kg ja vanaisa korv 8,2 kg. Mitu kilogrammi mustikaid korjasid nad kokku, kui kummagi tühi korv kaalub 700 grammi?

Korv mustikatega

5. Hanna uurib telefonis, kui palju võtavad erinevad kaustad ruumi. Ta leiab, et piltide kausta suurus on 2,37 GB, videote kausta suurus 0,65 GB ja muusika kausta suurus 1,88 GB. Kui palju on Hanna telefonis vaba ruumi, kui telefonis on mälumahtu 8 GB ja kõike muud on Hanna telefonis 2,04 GB jagu?

6. Arvuta.
a) 2,15 + 4,4 · 5,25 – (0,82 + 0,09) : 0,1

b) (72,84 – 53,9) · (24,7 + 6,93) + 0,5 · 64

Kodused ülesanded