TAKTIMÕÕT

Takt on heliteose osake, mis mahub kahe taktijoone vahele. Taktijooned tõmmatakse vertikaalsest 1. ja 5. joone vahele.

Takti struktuuri määrab taktimõõt, mis kirjutatakse heliteose algusesse noodivõtme järele.

Taktimõõt näitab, mitu lööki on ühes taktis.

Taktimõõt koosneb reeglina kahest numbrist: ülemine number kirjutatakse 3. ja 5. joone vahele, alumine number 1. ja 3.joone vahele.

  • ülemine näitab, mitu lööki on taktis (meetrumi osade arvu)
  • alumine näitab, milline vältus vastab ühele löögile.

Taktimõõtu tähistavad arvud asetatakse võtmest ja võtmemärkidest (dieesidest ja bemollidest) paremale.

Taktimõõt2

Taktimõõt1

Loe lisaks:

Taktimõõt

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud