Tarbitava elektrienergia mõõtmine. Kilovatt-tund

Iga kliendi kohtvõrku on ühendatud seadeldis – elektrienergia arvesti – selles tarbitava elektrienergia koguse mõõtmiseks.

55

Kuna elektrivoolu poolt tehtav töö/kulutatav elektrienergia sõltub pingest, voolutugevusest ja töötamise ajast, on elektrienergia arvesti selline mõõteriist, milles mõõdetakse kolme füüsikalist suurust – voolutugevust, pinget ja aega samaaegselt.

Kulutatud energia leitakse (loomulikult automaatselt) nende omavahelisel korrutamisel:

56

Energia (ja töö mõõtühikuks) on 1J – üks džaul on töö, mida teeb tarbijale ühendatud pinge 1 volt kui tarbijat läbib 1 sekundi vältel vool tugevusega 1 amper. Elektrivoolu töö ning tarbitud elektrienergia mõistes on tegemist väga väikese energiakogusega.

Seepärast kasutatakse tarbitud elektrienergia arvestamisel tuletatud mõõtühikuid kilovatt-tund ja megavatt-tund.

57

58

Kliendi poolt tarbitava elektrienergia maksustamine on üsna keerukas. Elektriarve koosneb paljudest komponentidest, millest tasu tarbitud energia eest võib moodustada kõigest mõnikümmend protsenti. Arvel kajastub ka energia ülekandetasu, taastuvenergia tasu, elektriaktsiis, samuti käibemaks.

59

Ka tarbitava elektrienergia ühiku maksumus on erinevate energiamüüjate juures erinev ning sõltub sellest millise paketi on klient valinud – kas ühe või kahetariifse, ka sellest kas tegu on fikseeritud või vabaturu hinnaga ning aasta jooksul tarbitavast energiakogusest.

2014. aastal oli kõige lihtsama – ühetariifse, aastaks fikseeritud hinnaga energiapaketi kilovatt-tunni maksumus kodutarbijale AS Eesti Energia hinnakirja kohaselt 5,78 senti/kWh.

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud