Tegusõna БЫТЬ

Tegusõna быть (olema) kasutatakse vene keeles põhiliselt minevikus ja tulevikus. Olevikus esineb sõna быть ainult 3. pöörde vormis есть (on) ning seda kasutatakse põhiliselt kellegi/millegi olemasolust rääkidest:

У вас дети есть?                                               Kas teil lapsi on?

У тебя есть мой номер телефона?                Kas sul minu telefoninumber on?

У меня есть только твой рабочий номер.    Mul on ainult su töönumber.

Jaatavas lauses jäetakse sõna есть mõnikord ära:

У меня только твой рабочий номер.    Mul on ainult sinu töönumber

Tegusõna быть minevik moodustatakse infinitiivi tüvest soolõppude abil:

Tegusõna быть tulevik moodustatakse pöördelõppude abil, kusjuures sõna tüves toimub muutus:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud