Tegusõnade algvorm

Tegusõna infinitiivi ehk algvormi lõpp võib olla:

1) ть:

говоритьrääkima

отвечатьvastama

смотретьvaatama

2) ти:

нестиkandma

идтиminema

вестиviima

3) чь:

беречьhoidma

мочь võima

Vene keeles vastab infinitiiv eesti keele ma– ja da-infinitiivile:

Я должен переводить этот текст.      Ma pean seda teksti tõlkima.

Я не хочу переводить этот текст.      Ma ei taha seda teksti tõlkida.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud