Termomeeter

Soojuspaisumist kasutatakse temperatuuri määramiseks mõeldud mõõteriistades – vedeliktermomeetrites.

Termomeeter koosneb reservuaarist, milles on vedelik ning peenikesest skaalaga varustatud torust. Mida kõrgem on reservuaaris asuva vedeliku temperatuur, seda suurem on tema ruumala ning seda kõrgem on vedelikunivoo torukeses. Skaalalt saame lugeda keha soojendatusse astme – temperatuuri – näidu.

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud