TESTLOODUSVARADE JAGUNEMINE. Aseta loodusvara õigesse kasti

Sinu tulemus on
4m

Lohista mõiste õigesse kasti!

Mineraalvesi Graniit Kruus Mets Liiv Õhk Muld Nafta Savi Dolomiit Lubjakivi Marjad Taimed Loomad Kalad Fosforiit Põlevkivi Vesi Ravimuda Turvas
Taastuvad loodusvarad Taastumatud loodusvarad