Translatsioon

Translatsioon on peamine osa valgusünteesist, selle käigus sünteesitakse aminohapetest polüpeptiidahel. Valgusünteesiks on vajalikud ribosoomid (rRNA), infokandja mRNA, mis määrab valgu primaarstruktuuri ning aminohappeid transportivad tRNA molekulid. Valkude ehitamiseks on vajalikud ka aminohapped, energia (ATP, GTP) ning ensüümid.

Koodipäike näitab, millisele mRNA tripletile milline aminohape vastab

Koodipäike näitab, millisele mRNA tripletile milline aminohape vastab

 

Valgusünteesi etapid:

 •       mRNA ühineb ribosoomiga
 •       mRNA molekuli initsiaatorkoodoniga (AUG) seondub esimene tRNA molekul (antikoodoniga UAC)
 •       Ribosoomi siseneb teine tRNA molekul, tuues endaga kaasa järgmise mRNA koodonile vastava aminohappe
 •       Ribosoomis kahe kõrvuti asetseva tRNA molekuli otstes olevate aminohapete vahel sünteesitakse ensüümide abil peptiidside
 •       Dipeptiid vabaneb initsiaator-tRNA-st ning jääb teisena ribosoomi sisenenud tRNA molekuli külge
 •       tRNA nihkub koos mRNA-ga ribosoomi suhtes edasi ja teeb ruumi uuele (kolmandale) tRNA-le
 •       Ribosoomi siseneb kolmas tRNA
 •       Kahe kõrvuti asetseva tRNA molekuli otstes olevate aminohapete vahel sünteesitakse peptiidside
 •       Korduvad eelnevad etapid, kuni…
 •       Translatsioon lõpeb kui ribosoom jõuab üheni kolmest stoppkoodonist (UAG, UGA, UAA)
 •       Sünteesitud polüpeptiid (valk) vabaneb, eralduvad ribosoomi alamüksused ja mRNA
Pärilikkuse edastumise koondskeem

Pärilikkuse edastumise koondskeem

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.