Valguse ja aine vastastikmõju

Valguse peegeldumisseadus:

170

α – valguse langemisnurk, β – valguse peegeldumisnurk (kas rad või °)

Valguse murdumisseadus:

171

kus v1 – valguse kiirus lähtekeskkonnas, v2 – valguse kiirus sihtkeskkonnas (mõlemad m/s), α – valguse langemisnurk, γ – valguse murdumisnurk (kas rad või °)

Keskkondade suhteline murdumisnäitaja:

172

kus n12 – lähtekeskkonna murdumisnäitaja sihtkeskkonna suhtes (ühikuta), v1 – valguse kiirus lähtekeskkonnas, v2 – valguse kiirus sihtkeskkonnas (mõlemad m/s)

Keskkonna (absoluutne) murdumisnäitaja:

173

kus n – keskkonna absoluutne murdumisnäitaja (ühikuta); v – valguse kiirus keskkonnas, c – valguse kiirus vaakumis – mõlemad m/s.

Läätse optiline tugevus:

174

kus D – läätse optiline tugevus (dpt), f – läätse fookuskaugus (m) NB! Kui on koondav lääts, siis D ja f >0; kui hajutav lääts siis D ja f <0.

Õhukese läätse valem:

175

kus f – läätse fookuskaugus (m), D – läätse optiline tugevus (NB! Koondaval läätsel D ja f>0, hajutaval D ja f<0), a – eseme kaugus läätsest (m), k – kujutise kaugus läätsest (NB! Tõelise kujutise korral k>0, näivkujutise korral k<0)

Läätse suurendus:

176

kus s – läätse suurendus (ühikuta), H – kujutise joonmõõde (m), h – eseme joonmõõde (m), k – kujutise kaugus läätsest (m) – siin alati positiivne!, a – eseme kaugus läätses.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud