Vooluring

Vooluallikas saaks juhtides asuvaid elektrilaenguid pikema aja jooksul liigutada, tuleb allika erinevad poolused omavahel elektrijuhtidega ühendada – moodustada suletud vooluring.

10

Lihtsaim vooluring koosnebki vooluallikast, tarbijast (lamp vms) ning kahest juhtmest. Sageli lisatakse vooluringi mugavuse mõttes ka lüliti.

Suletud vooluringiks nimetatakse sellist vooluallikaga ühendatud ahelat, milles kõik osad on elektrijuhid. Kui mõni elektrijuhtidest asendada isolaatoriga, nimetatakse vooluringi avatud vooluringiks.

Elektrivool saab olla ainult suletud vooluringis.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud