AINETE SEGUNEMINE JA LAHUSTUMINE

Kahe või enama aine segamisel saame segu. Üks aine+teine aine=segu
Lahus koosneb ühest või mitmest lahustunud ainest ja lahustist.
Lahustunud aine+lahusti= lahus (nt sool+vesi=soolvesi)

Lahuses võib olla lahustunud ka mitu tahket ainet. Vees lahustuvad ained hästi, kuna ta on hea lahusti. Aine lahustumisel vees saadakse vesilahus. Lahuste hulgas on vesilahused kõige levinumad. Vees lahustuvad ka hästi paljud teised vedelikud (näiteks äädikhape) ja gaasid. Soojendamisel gaaside lahustuvus vees väheneb ja gaasid eralduvad mullidena.

Suhkur + vesi + kohv = segu

ÜLESANNE

AINETE SEGUNEMINE JA LAHUSTUMINE Vali õiged vastusevariandid

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.