DNA transkriptsioon

Transkriptsioon on komplementaarse RNA molekuli süntees DNA ühe ahela alusel. RNA sünteesil osaleb ensüüm RNA-polümeraas, mis ühtlasi kontrollib ka ahela õigsust. RNA polümeraas seondub DNA ahela promootor-piirkonnaga ning sünteesib kuni terminaator-piirkonnani RNA ahela. Erinevalt replikatsioonist (replikatsiooni käigus sünteesitakse maatriks-DNA-st terve uus molekul, tulemusena replikeeruvad mõlemad ahelad) sünteesitakse transkriptsioonil vaid lõik DNA-st (promootorist terminaatorini) ning tekib kolme tüüpi molekule: mRNA, tRNA ja rRNA.

3

4

5

Transkriptsiooni initsiatsiooni-, elongatsiooni- ja terminatsioonifaas

 

Transkriptsiooni skeem:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.