ERINIMELISTE MURDUDE LIITMINE

Erinimeliste murdude liitmiseks:

1) teisendame murrud ühenimelisteks;

66

67

68

2) liidame murdude lugejad, nimetaja jääb endiseks.

Lühemalt:  69

 

HARJUTA:

  1. Erinimeliste murdude liitmine 1
  2. Erinimeliste murdude liitmine 2
  3. Erinimeliste murdude liitmine 3
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.