20- PIIRES LIITMINE (ÜLEMINEKUTA)

2+6= 8
12+6=18

67

Kõigepealt liidan ühelised, siis kümnelised.

68

69

TEST:

20- piires liitmine. Vali õiged!

results loading