ARVUD 10000-NI

53

Loen: üheksa tuhat kakssada viiskümmend neli.

Arvus on 9 tuhandelist, 2 sajalist, 5 kümnelist, 4 ühelist.

Võrdlemine:

Võrdlemist alustan tuhandeliste järgust.

54

Kui tuhandelisi on võrdne arv, liigun järgmise järgu juurde.

55    jne. 6784<6865

 

results loading