Arvud tuhandeni

Kümnest ühelisest koosnevat hulka nimetatakse kümneliseks.

7

8

1 TUHANDELINE = 10 SAJALIST = 100 KÜMNELIST = 1000 ÜHELIST

ARV ON 3582 ja selles on:

9

Enesekontrolliks:

results loading