Avaldiste lihtsustamine

Avaldiste lihtsustamine tähendab avaldise võimalikult lihtsale kujule viimine, kasutades abivalemeid, tehteid hulkliikmete ja üksliikmetega, sulgude avamist, koondamist jm teisendusi.

Arvutamise abivalemid:

63

Avaldise lihtsustamine
Avaldise lihtsustamine korrutamise abivalemite abi
results loading