EESTI MAAVARAD

Maavarad on maapõues paiknevad loodusvarad, mida on võimalik kaevandada. Eesti ei ole maavarade poolest eriti rikas maa, kuigi siit on leitud isegi naftat ja maagaasi. Suhteliselt palju leidub siin aga ehitusmaterjalideks sobivaid maavarasid ning põlevkivi. Tardkivimid (nt graniit) paikneb sügaval maapõues, settekivimid (nt paekivi,  liivakivi) paiknevad tardkivimite peal. Settekivimikihtide peal paiknevad moreen, liiv, kruus ja savi.

 

Ehitusmaterjalid

Tähtsad ehitusmaterjalid on liiv, savi, kruus ja paekivi ning viimane on ühtlasi ka Eesti rahvuskivi. Paekivi leidub peamiselt Põhja- ja Lääne-Eestis ning sellest tehakse lupja, tsementi ja teisi ehitusmaterjale. Paekivikillutsikku kasutatakse teede ehitamisel. Lõuna-Eestis asub paekivi sügaval maapõues ja seetõttu on seal hoonete ehitamiseks kasutatud graniiti ehk maakivi. Graniiti kasutatakse tänapäeval vähesel määral ehituses, killustikku asfaltteede tugevdamisel, aiakujunduses ja hauaplaatide valmistamisel. Liiva ja kruusa kasutatakse ehitusel ja teede rajamisel. Savi kasutatakse ehitusmaterjalina, telliste ja katusekivide valmistamisel ja keraamikas.

Eesti tähtsaim maavara on põlevkivi, mida leidub riigi kirdeosas. Eesti on üks maailma suurimaid põlevkiviõli tootjaid. Põlevkiviõli on keemitööstuse tooraine, kütteaineks katlamajades ning töödelduna saab seda kasutada ka mootorikütusena. Põlevkivi kaevandatakse karjäärides ja maa-alustes kaevandustes. Pärast kaevandamist tuleb karjäär tasandada,  muld tagasi vedada ning sinna puud istutada. Turvast kasutatakse kütteks (briketi näol), aianduses, loomadele allapannuks, väetisena. Varasemalt on Eestis kaevandatud ka põlevkivile lähedast uraani sisaldavat kivimit, kuid kokkupuude uraaniga kahjustab tervist ning keskkonda. Samuti leidub Põhja-Eesti settekivimite sügavamates kihtides fosforiiti, mille kaevandamine oleks keskkonnale liiga kahjulik.

 

VIDEO

Põhja-Kiviõli põlevkivikarjäär

 

TESTID

1. Põlevkivi

2. Eesti maavarad

3. Eesti maavarade leiukohad

 

results loading