EESTI METSAD

Umbes poole (52,4%) Eesti pinnast katavad metsad. Kõige metsasem maakond on Hiiumaa, metsarikkad on ka  Ida-ja Lääne-Virumaa ning Pärnu-ja Viljandimaa. Eesti metsade pindala on viimase kuuekümne aastaga päris palju suurenenud endiste põllumajandusmaade arvelt. Enamus siinseid metsasid on okas-ja segametsad, põhja pool kasvavad peamiselt okasmetsad (männid,  kuused)  ja lõuna pool laialehised lehtmetsad (kask, lepp, haab).

8

Metsade uuenemise etapid

9

 

Erineva vanusega metsad

Metsade vanusest sõltub, millised loomad ja taimed seal elavad ning mis töid metsamehed seal tegema peavad. Põlismets on looduslik mets, kus inimese mõju on väike ning need on kõige liigirikkamad. Ürgmetsadeks nimetatakse põlismetsasid, kus pole mingeid jälgi metsaraiest ega muust olulisest inimmõjust. Eesti tuntuim ürgmets on Järvselja ürgmets.

KAART

Mandri-Eesti metsade paiknemine

results loading