EESTI SOOD JA SOOKAITSEALAD

Eestis on palju soid, kuna maa on suuremas osas tasane ning Eestis sajab suhteliselt palju. Umbes viiendiku Eesti maismaast katavad turbaga kaetud või liigniisked alad ning täiesti rikkumata alad moodustavad 5% Eesti pindalast. Sood paiknevad tasastel aladel ning suurematel sooaladel on sageli lähestikku mitu sood, mis moodustavad soostiku. Samuti  esineb väikeseid soid kõrgustike või küngaste vahel. Suured sood asuvad näiteks Pärnumaal, Ida-Virumaal, Võrtsjärve nõos ja ka Kesk-Eestis. Paljud sood on võetud looduskaitse alla ning täieliku kaitse alla on praegu üle 30 sooala. Esimesena võeti kaitse alla Nigula raba, kuid tuntumad sookaitsealad on Endla ja Alam-Pedja looduskaitseala ning Soomaa rahvuspark.

 

VIDEOD

 

Sood:

Raba:

 

TEST

Test soode kohta

results loading