EESTIMAA

Eesti asub Euroopa kirdeosas. Eesti kuulub Euroopa Liitu.

Eesti vabariik on demokraatlik riik. See tähendab, et kõrgem võim kuulub rahvale. Rahvas valib oma esindajad parlamenti ehk Riigikogusse. Eesti Vabariigi Riigikogul on 101 liiget ja Riigikogu liikmed valitakse iga 4 aasta tagant. Riigikogu võtab vastu seadusi ja lahendab tähtsaid riigielu küsimusi. Riigikogu valib ka presidendi. President esindab Eesti riiki teiste riikidega suhtlemises ning aitab lahendada tähtsaid küsimusi. Vabariigi president on Eesti riigipea. President valitakse ametisse viieks aastaks.
Vabariigi Valitsusse kuuluvad ministrid, kes korraldavad erinevate eluvaldkondade tegevust. Nende juhiks on peaminister.

Eestis on 15 maakonda. Maakonnas asuvad linnad ja vallad. Vald või linn on kohalik omavalitsus, mis korraldab ja juhib kohalikku elu.

TEST:

Eesti Vabariigi presidendid

Sildid
results loading