Elektronvolt

Tööd, mis on võrdne elektrijõu poolt elementaarlaengu (e=1,6∙10-19C) ühest ho­mo­geense elektri­välja punktist teise liigutamisel tehtavaga tööga kui nende punktide vaheline pinge (potent­siaa­lide vahe) on 1V, nimetatakse elektronvoldiks.

Elektronvolti kasutatakse laialdaselt mikro- ja makromaailmas toimuvate protsesside energiate (energia muundumiste) kirjeldamisel.

fuusika4

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading