Elemendid elurites

Organismide koostises on ligi 80 erinevat elementi. Suurem hulk neist on esindatud väga väheses koguses ja mitmete ainete olulisust veel ei tunta (Parim viis mingi aine olulisuse uurimiseks oleks katsetamine, mis tähendaks aga sageli katsealuse võimalikku surma. Nii ootavadki teadlased juhust, mil vastavalt modifitseerunud isendid nende vaateulatusse jõuavad.).

 

Elurite elutalitlusteks hädavajalikke 27 keemilist elementi nimetatakse bioelementideks.  Bioelemendid jaotatakse kolme rühma, vastavalt nende hulgale:

  •       Makroelemendid — 98…99% organismi elementidest: C; H; O; N; P; S
  •       Mesoelemendid — katioonid: Na+; K+; Mg2+; Ca2+ ja anioonid: Cl
  •       MikroelemendidFe, As, Br, Sn, Si, Se, Cr, Fl, Ni, V, Mo, I, Co, Mn, Zn, Cu. Need on vajalikud väga väikestes kogustes, ent nendeta võib organism surra.
results loading