ELUTINGIMUSED METSAS

Mets on kooslus, kus puud määravad üksteise ja teiste organismide elutingimusi. Metsa all saavad kasvada varju taluvad taimed, kuna tihedalt asetsevate puude tõttu ei jõua maapinnani eriti palju valgust. Kuna metsas peavad puud võistlema valguse pärast, siis mida tihedamalt nad asetsevad, seda sihvakamad nad on. Üksikult kasvavate puude alumised osad saavad piisavalt valgust ja seetõttu on nad laiema võraga kui metsapuud.

 

Mets kui ökosüsteem

Ökosüsteemiks nimetatakse tervikut, mille moodustavad ühe piirkonna elusorganismid ja nende elukeskkond. Ökosüsteemideks on näiteks tundra, kõrb, korallriff, mets, soo, jõgi ja järv. Igas ökosüsteemis on tootjad (taimed), tarbijad (loomad) ja lagundajad (selgrootud, seened, bakterid) , mis on omavahel seotud toiduahelateks- ja võrgustikeks. Ökosüsteemi toiduahela osa, milles surnud orgaaniline aine lagundatakse lihtsamateks taimedele omastatavateks aineteks,nimetatakse laguahelaks. Metsa laguahelas on oluline roll seentel, kes sümbioosis puude ja taimedega aitavad neil toitaineid saada.

 

Näide laguahelast: 1. Puu oksad ja lehed langevad maha 2. Seened ja bakterid hakkavad surnud organisme lagundama 3. Bakterid, vihmaussid, ainuraksed, seened ja hooghännalised jätkavad jäätmete lagundamist 4. Muld rikastub orgaanilise ainega.

Tingimused metsas

7

results loading