ENERGIA

Energia (E) näitab keha võimet teha tööd ehk siis suudab energiat omav keha jõudu rakendades tööd teha. Maksimaalne võimalik tehtav töö on võrdne energiaga, mida keha omab. Energia mõõtühikuks on samuti 1 J. Töö suurus näitab, kui palju energiat kandub ühelt kehalt teisele või muundub ühest liigist teiseks.

11

Looduses toimub pidev energia muundumine ja kandumine ühelt kehalt teisele. Näiteks kasutavad inimesed toidus sisalduvat keemilist energiat liikumiseks, kehasoojuse hoidmiseks ja kehale vajalike ainete tootmiseks.

Aku

Energia salvestamisel akusse muundatakse elektrienergia keemiliseks energiaks ning aku kasutamisel muutub see taas elektrienergiaks. Elektrienergiat kasutatakse elektrilistes seadmetes töö tegemiseks ja tööd teeb nimelt elektrijõud, mis paneb tööle mootori. Samas ei muutu kogu elektrienergia liikumisenergiaks vaid hõõrdumise tõttu ka soojusenergiaks.

results loading