FÜÜSIKALISED KEHAD JA MÕÕTMINE

Loodusteadustes nimetatakse „kehaks“ uuritavat objekti, kasutatakse ka mõistet füüsikaline keha. Füüsikalised kehad võivad olla mistahes mõõtmetega uuritavad kehad, näiteks inimkeha, taevakehad, tolmukübe jne.

Kehade omadusi mõõdetakse, et mõista maailma ühtemoodi. Lihtsalt hindamise puhul tuleb mängu subjektiivsus, kus näiteks katsumisel ühele inimesele tundub keha soe aga teisele külm ning see viib erinevatele arusaamadele maailmast.

Füüsikalisteks suurusteks nimetatakse keha omadusi, mida saab mõõta. Mõõtmine on võrdlemine kokkulepitud väärtustega ehk mõõtühikutega.
Näited füüsikaliste suuruste ja mõõtühikute kohta:

2

 

  • Mõõtmine (mõõteriista peale klikkides avaneb vastav info ja mõõtühikud)
results loading