Hooke’i seadus. Jäikustegur

Hooke’i seaduse kohaselt on kehas (tõmbe- või survedeformatsioonil) tekkiv elastsusjõud on võrdeline keha deformatsiooniga so keha joonmõõtmete muutusega:

130

kus F – kehas survel/tõmbel tekkiv elastsusjõud; k – keha jäikustegur (jäikus) ning Δl – keha joonmõõtmete muutus ehk deformatsioon. NB! Valemis olev „-“ näitab, et elastsusjõu suund on vastupidine deformatsiooni suunaga – kui joonmõõdud vähenevad, püüab elastsusjõud neid suurendada ja vastupidi.

Hooke’i seadus kehtib vaid olukorras, kus deformatsioon on absoluutselt elastne ning keha kuju taastub peale deformeeriva jõu mõju lõppemist täielikult – see tähendab väga väikeste deformat­sioonide korral.

Keha jäikustegur ehk jäikus iseloomustab jõudu, mis on vajalik rakendada kehale, et muuta tema pikkust ühe pikkusühiku võrra. Tavaliselt kasutatakse jäikuse ühikuna 1 N/m (njuutonit meetri kohta). Kui soovime keha, mille jäikustegur on võrdne 1 N/m venitada või kokku suruda 1m võrra, peame sellele rakendama jõudu 1N.

Sildid
results loading