Imetajate loend

Imetajate loend loetleb imetajaid.

Selles nimekirjas on imetajate liigid ja teised taksonid. Muud zooloogia mõisted on loetletud loendites zooloogia mõisteid ja anatoomia mõisteid. Kogu bioloogiaskäibel olevad mõisted on loetletud loendis “Bioloogia mõisteid“.

Kui taksonil on eestikeelne nimetus, siis see on paigutatud loendisse vastavalt oma kohale tähestikus. Taksoninimetuse järel on sulgudes ladinakeelne nimetuskursiivis. Edasi tulevad lühiandmed sugukondliku kuuluvuse (sgk) ja levila kohta, samuti leviku kohta Eestis:

  • Eestis tavaline – kogu Eestis tavaline või sage
  • Eestis kohati – Eestis kohati tavaline, kohati puudub või haruldane
  • Eestis haruldane – Eestis haruldane või väga vähestes kohtades levinud

 


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

T

Z

T

U

V

Ü

 

results loading