IOONID

Ioon on aatom, millel on elektrilaeng. Aatomile tekib elektrilaeng okteti saavutamiseks elektrone liites või loovutades. Kuna elektrone liites või loovutades pole prootonite ja elektronide laeng enam võrdne, siis saabki aatom laengu. Väärisgaasid on väga püsivad ning elektrone ei liida ega loovuta, mistõttu nende aatomid ioone ei moodusta.

Positiivse laenguga ioone nimetatakse katioonideks ning need tekivad elektronide loovutamisel. Kuna aatom annab ära negatiivse laenguga elektrone, siis muutub prootonite tekitatud positiivne laeng suuremaks ning aatom tervikuna omandabki positiivse laengu. Katioonid tekivad metallidel.

Negatiivse laenguga ioone nimetatakse anioonideks ning need tekivad elektronide liitmisel. Kuna aatom saab juurde negatiivse laenguga elektrone, siis muutub elektronide tekitatud negatiivne laeng suuremaks prootonite positiivsest laengust ning aatom tervikuna omandab negatiivse laengu. Anioonid tekivad näiteks halogeenidel.

results loading